B2B KULLANIM

B2B Kullanıcı Klavuzu   

B2B Sipariş Onaylama Görüntülü Anlatım Demosu   

1. İşlemler Menüsü:

Tedarikçi, Makro Market Operasyonel sistemdeki Mağaza ya da Depo tarafından oluşturulan ürün siparişlerini onaylar veya bir dosya oluşturarak kendi sistemine aktarımını yapar.

 • Sipariş Sorgulama
 • Dosya Oluşturma

2. Tanımlar Menüsü:

Firmaların ürünleri ile ilgili olarak Makro Market Operasyonel sistemdeki kayıtları kontrol etmesi ve kendi kullanmış olduğu sistem ile Entegrasyon sağlaması için yapması gereken tanımlamaları görüntüleme ve kaydetme seçenekleridir.

 • Tedarikçi Ürün Bilgileri
 • Dosya Formatları
 • Fiyat Listesi

3. Raporlar Menüsü:

Makro Market Mağaza ve Depo tarafından yapılan işlemlerde her firmanın kendi carisine ait satış ve stok bilgilerini görüntülemek için kullanılır.Raporlamalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biride bir gün öncesi verilerinin görüntüleniyor olmasıdır. Aynı gün için alınan raporlarda veriler olmayacaktır.

Satış Raporları:

 • Ürün Satış Aylık Değişim Raporu
 • Dönem Karşılaştırmalı Satış Raporu
 • Günlük Satış Raporu
 • Mağaza Dönemsel Karşılaştırmalı Satış Raporu
 • Mağaza Satış Raporu
 • Mağaza Tiplerine Göre Birim Satış Raporu
 • Tarih Aralıklı Ürün Satış Raporu
 • Zaman Kırılımlı Dinamik İade Listesi

Stok Raporları:

 • Ürün Bazında Stok Raporu
 • Özet Stok Raporu
 • Depo Stok Raporu
 • Ürün Stok Raporu (İade Depo olmayan)
 • Genel Stok Raporu
 • Bölge Stok Gün Raporu
 • Firma İade Raporu

TERİMLER AÇIKLAMASI:

Otomasyon: Bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır.
Operasyonel Sistem: Perakende uygulamalarında veri depolama ve işleme için kullanılan yazılım sistemidir.
Izgara: Rapor Ekranında yer alan verilen satır ve sütun halinde görünmesinin adıdır.
Dallanma: Raporlarda bir veriyi başka bir veri ile birlikte ekranda görüntülemek istendiğinde yapılan işlemin adıdır.
Filtre: Raporlarda verinin sınırlandırılması ya da ihtiyaç duyulan birkaç verinin seçilmesi işlem adıdır.
Dışa Aktarma: RaporlarınExcel, PDF ya da CSV gibi formatlarda bilgisayara kaydetme işlem adıdır.
PageBy: Raporlarda tek bir veri üzerinden raporun bütünün değerlendirilmesi için veri seçimi yapılabilecek olan alanın adıdır.
Birim: Raporlarda Mağazalar ve depolara verilen ortak isimdir.
Sorgula: Seçimi yapılan ilgili verilerin ekranda gösterilmesi için kullanılan buton adıdır.
Güncelle: Değişiklik yapılan verilerin bütünleşme sağlanması için değişiklik kaydına verilen isimdir.
Ürün grubu: Firma ürünlerinin Makro Market Operasyonel sisteminde gruplandırılmasına verilen isimdir.
Kriter: Raporlar çalıştırılmadan önce belirtilmesi gereken zorunlu ve tercihe bağlı alanlara verilen isimdir.